ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αποτελεσματικές αγορές - φαινόμενο Ιανουαρίου και Δευτέρας στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Δημιουργός :Αποστόλου, Ηλιάνα
Συντελεστής :Σπύρου, Σ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Αγορά
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Λογιστική
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης :09-2006

Αρχείο: 81937.pdf

Τύπος: application/pdf