ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η χρησιμοποίηση της κοστολογικής πληροφορίας ως διοικητικό εργαλείο: μελέτη περίπτωσης στην εταιρία ΑΓΓΕΛΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ
Δημιουργός :Χαρούλης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Κοέν, Σάνδρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :65σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί :Επιχείρηση
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Λογιστική
Διοίκηση επιχειρήσεων
Διοίκηση επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης :09-2006

Αρχείο: 81950.pdf

Τύπος: application/pdf