ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη-Σχεδίαση-Αξιολόγηση συστήματος διαχείρισης της βιομηχανικής συντήρησης
Δημιουργός :Πόλκα, Μερόπη
Συντελεστής :Τατσιόπουλος, Η. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :189σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Συντήρηση
Βιομηχανία
Αξιολόγηση σχεδίου
Πληροφορική
Συλλογή δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης :01-2011

Αρχείο: Polka_2011.pdf

Τύπος: application/pdf