ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δείκτες τιμών ακινήτων και έκθεση εκτίμησης ακινήτου
Δημιουργός :Κουφουδάκη, Ευφροσύνη - Βασίλεια
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Στατιστική (part-time)
Λέξη κλειδί :Αγορά ακινήτων
Δείκτης τιμών
Ταμειακή ροή
Ιδιοκτησία
Διπλωματική εργασία
Ημερομηνία έκδοσης :05-2011

Αρχείο: Koufoudaki_2011.pdf

Τύπος: application/pdf