ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εγγυημένοι χρεωστικοί τίτλοι (Collateralized debt obligations-CDO'S) και τιτλοποίηση απαιτήσεων
Εναλλακτικός τίτλος :η περίπτωση των εγγυημένων δανειακών τίτλων (Collateralized loan obligations-CLO'S) και των εγγυημένων ομολογιακών τίτλων (Collateralized bond obligations-CBO'S)
Δημιουργός :Μάουλα, Χριστίνα
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :127σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί :Ταμειακή ροή
Τραπεζικό σύστημα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Εγγύηση
Κεφάλαιο
Ελεγχος ρευστότητας
Ημερομηνία έκδοσης :01-2011

Αρχείο: Maoula_2011.pdf

Τύπος: application/pdf