ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί αναλογικής εκλογής: εισήγησις προς την παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών Επιτροπήν προς σύνταξιν σχεδίου νόμου περί αναλογικής εκλογής
Δημιουργός :Χαριτάκης, Γεώργιος
Εκδότης :Εστία
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :414σ.
Γλώσσα :el
Περιεχόμενα :Τεύχος 1: Η αναλογική εκλογή και η εισαγωγή της εις την Ελλάδα - τεύχος 2: Συγκριτική νομοθεσία. Αποτελέσματα της νομοθεσίας
Ημερομηνία έκδοσης :1925

Αρχείο: 286.pdf

Τύπος: application/pdf