ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στατιστικές μέθοδοι στην κτηματαγορά
Δημιουργός :Καλαμπαλίκης, Γεώργιος
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Κτηματική αγορά
Στατιστική μέθοδος
Ακίνητη περιουσία
Πώληση
Ενοικίαση
Risk management
Ιαπωνία
Ημερομηνία έκδοσης :01-2011

Αρχείο: Kalambalikis_2011.pdf

Τύπος: application/pdf