ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ελληνική βιομηχανία: βιομηχανία, μεταλλεία, εργασία
Δημιουργός :Χαριτάκης, Γεώργιος
Εκδότης :Εστία
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :274σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Μεταλλευτική εκμετάλλευση
Βιομηχανική επιχείρηση
Ελλάδα
Εργασία
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 10046.pdf

Τύπος: application/pdf