ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρητική κοινωνική οικονομική: οικονομικαί διακυμάνσεις και κρίσεις
Εκδότης :Λιθογρ. Β.Α. Πετρή
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :115σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τεύχος 7ον
Ημερομηνία έκδοσης :1940

Αρχείο: S1826.pdf

Τύπος: application/pdf