ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ιστορία της οικονομικής: κατά τας παραδόσεις του καθηγητού κ. Γ. Χαριτάκη
Δημιουργός :Χαριτάκης, Γεώργιος
Εκδότης :Πετρή Β.Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :244σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1933

Αρχείο: S1832.pdf

Τύπος: application/pdf