ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το άρθρον 14 του προσχεδίου νόμου "Περί ανώνυμων εταιρειών και τραπεζών"
Δημιουργός :Χαριτάκης, Γεώργιος
Εκδότης :Βλαστός Σ.Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :35σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1930

Αρχείο: S1866.pdf

Τύπος: application/pdf