ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρητική κοινωνική οικονομική: παραγωγή και πορισμός
Εκδότης :Πετρή Β.Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :τεύχος 3ον, βιβλίον 2ον
Ημερομηνία έκδοσης :1939

Αρχείο: S1870.pdf

Τύπος: application/pdf