ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ιστορία κεφαλαιοκρατισμού: περίληψις έργου Sombart
Δημιουργός :Χαριτάκης, Γεώργιος
Εκδότης :Βλαστός Σ.Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :158σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1941

Αρχείο: S1879.pdf

Τύπος: application/pdf