ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στοιχεία αστικού δικαίου: εμπράγματον, οικογενειακόν, κληρονομικόν
Δημιουργός :Τριανταφυλλάκος, Παναγιώτης
Εκδότης :Μπουκέτου
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :206σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :199;

Αρχείο: S5960.pdf

Τύπος: application/pdf