ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπορική οικονομική
Δημιουργός :Σπουργίτης, Αναστάσιος Ν.
Εκδότης :Πετρής Β.Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :201σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1935

Αρχείο: S5969.pdf

Τύπος: application/pdf