ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εγχειρίδιον θεωρίας της κοινωνικής οικονομίας: παραγωγή και πορισμός
Δημιουργός :Χαριτάκης, Γεώργιος
Εκδότης :Πετρής Α.Β.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :138σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τεύχος Γ', Βιβλίον δεύτερον
Ημερομηνία έκδοσης :1931

Αρχείο: S15391.pdf

Τύπος: application/pdf