ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μαρκοβιανά μοντέλα αποφάσεων και εφαρμογές σε προβλήματα βέλτιστης συντήρησης-αντικατάστασης
Δημιουργός :Νανάκης, Γεώργιος
Συντελεστής :Κυριακίδης, Ε. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Στατιστική μέθοδος
Λήψη απόφασης
Επιχείρηση
Πολιτική της επιχείρησης
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης :09-2011

Αρχείο: Nanakis_2011.pdf

Τύπος: application/pdf