ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Έκθεση εκτίμησης διαμερίσματος-Εύρεση του βέλτιστου ακινήτου με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS)
Εναλλακτικός τίτλος :το ζήτημα της στέγασης των ηλικιωμένων
Δημιουργός :Σάλτη, Ρεβέκκα
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί :Αγορά ακινήτων
Κτηματική αγορά
Γεωγραφία
Στέγαση
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης :02-2012

Αρχείο: Salti_2012.pdf

Τύπος: application/pdf