ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γενικαί γραμμαί φορολογικής πολιτικής
Δημιουργός :Σμπαρούνης, Αθανάσιος Ι.
Εκδότης :Εθνικό Τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :182σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1935

Αρχείο: 5716.pdf

Τύπος: application/pdf