ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Stakeholder perception of quality in higher education and its links with societal culture
Δημιουργός :Nteliou, Kleopatra
Συντελεστής :Papalexandris, Nancy (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :364p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Doctoral thesis - Athens University of Economics and Business
Λέξη κλειδί :Education
Higher education
Culture
Ημερομηνία έκδοσης :2012

Αρχείο: Nteliou_2012.pdf

Τύπος: application/pdf