ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Modelling financial time series using nonlinear and nonparametric Bayesian methods
Δημιουργός :Giannikis, Dimitrios
Συντελεστής :Vrontos, I. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :263p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Doctoral thesis - Athens University of Economics and Business. Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Ημερομηνία έκδοσης :2013

Αρχείο: Giannikis_2013.pdf

Τύπος: application/pdf