ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο μηχανισμός των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Credit Default Swaps - CDS) και η σημασία τους στην αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου
Δημιουργός :Γιατζητζόγλου, Δήμητρα
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :174σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Οικονομικές επιστήμες
Χαρτοφυλάκιο
Επενδύσεις
Εγγύηση
Οικονομία
Διεθνής ρευστότητα
Οικονομικές συναλλαγές
Ημερομηνία έκδοσης :12-2010

Αρχείο: Jiatzitzoglou_2010.pdf

Τύπος: application/pdf