ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση διεθνούς χαρτοφυλακίου
Δημιουργός :Στασινόπουλος, Στασινός - Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Τοπάλογλου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Λέξη κλειδί :Χαρτοφυλάκιο
Επενδύσεις
Πιστωτικό κόστος
Ημερομηνία έκδοσης :09-2011

Αρχείο: Stasinopoulos_2011.pdf

Τύπος: application/pdf