ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Leverage and return on equity targeting in the euro area banking system
Δημιουργός :Καρακατσάνη, Ελένη
Συντελεστής :Παγκράτης, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business
Λέξη κλειδί :Banking systems
Financial crisis
Credit policy
Ημερομηνία έκδοσης :10-2011

Αρχείο: Karakatsani_2011.pdf

Τύπος: application/pdf