ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρητική μηχανική
Δημιουργός :Χατζιδάκης, Νικόλαος
Εκδότης :Σακελλάριος Π.Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Τόμος πρώτος: Τα στοιχεία. Μέρος πρώτον: Μηχανική του υλικού σημείου. Τεύχος Α': Κινητική του υλικού σημείου
Ημερομηνία έκδοσης :1917

Αρχείο: 583.pdf

Τύπος: application/pdf