ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα ξένα συναλλάγματα: συμψηφισμός, χρήμα, πίστωσις
Δημιουργός :Κωνσταντινίδης, Κωστής Γ.
Εκδότης :Μακρής, Π.Γ. Α.Ε.Β.Ε. & ΣΙΑ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :228σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Συνάλλαγμα
Συναλλαγματική ισοτιμία
Τιμή συναλλάγματος
Νόμισμα
Ημερομηνία έκδοσης :1926

Αρχείο: 600.pdf

Τύπος: application/pdf