ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα εξωτερικά συναλλάγματα κατά και μετά τον παγκόσμιον πόλεμον
Δημιουργός :Φαρμακίδης, Ευάγγελος Ι.
Εκδότης :Κολτσινός, Λουκά Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :343σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Συνάλλαγμα
Συναλλαγματική ισοιμία
Τιμή συναλλάγματος
Νόμισμα
Ημερομηνία έκδοσης :1921

Αρχείο: 601.pdf

Τύπος: application/pdf