ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Γενικαί αρχαί δημόσιου λογιστικού
Δημιουργός :Λαμπρινάκις, Βασίλειος
Εκδότης :Μπλαζουδάκης - Χατζηθεοδώρου
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :221σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1921

Αρχείο: 602.pdf

Τύπος: application/pdf