ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι μεταλλικαί ιδιότητες του υδρογόνου
Δημιουργός :Στρογγύλης, Α.Γ.
Εκδότης :Μέλισσα, Τσουκαρίδης, Ιωάννης & Βαλης, Νικόλαος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :17σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1928

Αρχείο: 618.pdf

Τύπος: application/pdf