ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύστημα αστικού δικαίου: τόμος πέμπτος: κληρονομικόν δίκαιον
Δημιουργός :Κρασσάς, Αλκιβιάδης Χ.
Συντελεστής :Λεωνής, Παρασκευάς (Εκδότης)
Εκδότης :Τζάκας, Νικόλαος Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :618σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Αστικό δίκαιο
Κληρονομιά
Οικογενειακό δίκαιο
Πηγή δικαίου
Εθιμικό δίκαιο
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Νομικό καθεστώς
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Γάμος
Δικαιοπρακτική ικανότητα
Διαζύγιο
Δίκαιο γαμικών σχέσεων
Ημερομηνία έκδοσης :1910

Αρχείο: 748.pdf

Τύπος: application/pdf