ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύστημα αστικού δικαίου: τόμος τέταρτος: οικογενειακόν δίκαιον
Δημιουργός :Κρασσάς, Αλκιβιάδης Χ.
Συντελεστής :Πράτσικας, Χρηστος Π. (Επιμελητής)
Εκδότης :Τζάκας, Δην. Ν., Δελαγραμμάτικας Σ. & ΣΙΑ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :726σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Αστικό δίκαιο
Κληρονομιά
Οικογενειακό δίκαιο
Πηγή δικαίου
Εθιμικό δίκαιο
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Νομικό καθεστώς
Γάμος
Διακιοπρακτική ικανότητα
Διαζύγιο
Δίκαιο γαμικών σχέσεων
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 748A.pdf

Τύπος: application/pdf