ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύστημα αστικού δικαίου: τόμος πρώτος: γενικαί διδασκαλίαι
Δημιουργός :Κρασσάς, Αλκιβιάδης Χ.
Συντελεστής :Πράτσικας, Χρηστος Π. (Επιμελητής)
Εκδότης :Τζάκα, Δημητρ. Ν, Δελαγραμμάτικα, Στεφ. & ΣΙΑ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :648σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Αστικό δίκαιο
Κληρονομιά
Οικογειακό δίκαιο
Πηγή δικαίου
Εθιμικό δίκαιο
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Νομικό καθεστώς
Γάμος
Δικαιοπρακτική ικανότητα
Διαζύγιο
Δίκαιο γαμικών σχέσεων
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 748B.pdf

Τύπος: application/pdf