ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημόσια οικονομία: κατά τας αυθεντικάς παραδόσεις του καθηγητού Α. Ανδρεάδου
Δημιουργός :Ανδρεάδης, Α.
Εκδότης :Τζάκας, Ν & Δελαγραμμάτικας Σ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :757σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Δημόσια οικονομικά
Δημόσια δαπάνη
Οικονομία πολέμου
Ημερομηνία έκδοσης :1924

Αρχείο: 749.pdf

Τύπος: application/pdf