ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μαθήματα δημόσιας οικονομίας: Ελληνική και μεταπολεμική δημόσια οικονομία (1912-1925), τόμος Δ΄
Δημιουργός :Ανδρεάδης, Α. Μ.
Εκδότης :Τζάκας, Δ.Ν., Δελαγραμμάτικας Σ. & ΣΙΑ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :105σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 749A.pdf

Τύπος: application/pdf