ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ετήσιον δελτίον 1928
Συντελεστής :Ταμείον Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Issuing body)
Εκδότης :Μπλαζουδάκης, Ε. & Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1929

Αρχείο: 868.pdf

Τύπος: application/pdf