ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί επαγγελματικών σωματείων: Β διάταγμα. Εγκύκλιος
Συντελεστής :Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Τμήμα Εργασίας (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικό Τυπογραφείο
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :40σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1920

Αρχείο: 963.pdf

Τύπος: application/pdf