ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νομοθεσία υπηρεσίας ξένων και εκθέσεων : νόμοι - β. διατάγματα - εγκύκλιοι
Συντελεστής :Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας (Issuing body)
Εκδότης :Εθνικόν τυπογραφείον
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1920

Αρχείο: 967.pdf

Τύπος: application/pdf