ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεριναί διαμοναί και λουτροπόλεις: μικροί οδηγοί: Β΄ Θεσσαλία - Ήπειρος - Μακεδονία
Συντελεστής :Υπηρεσία ξένων και εκθέσεων (Issuing body)
Εκδότης :Υπηρεσία ξένων και εκθέσεων
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51σ.
Γλώσσα :el
Περιεχόμενα :τ.β. Θεσσαλία-Ήπειρος-Μακεδονία
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 968A.pdf

Τύπος: application/pdf