ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεριναί διαμοναί και λουτροπόλεις: μικροί οδηγοί: Γ΄ Πελοπόννησος - Επτάνησος
Συντελεστής :Υπηρεσία ξένων και εκθέσεων (Issuing body)
Εκδότης :Υπηρεσία ξένων και εκθέσεων
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :85σ.
Γλώσσα :el
Περιεχόμενα :τ.γ. Πελοπόννησος - Επτάνησος
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 968B.pdf

Τύπος: application/pdf