ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πανδέκτης του αστικού δικαίου: περιέχων την νομολογίαν επί του αστικού δικαίου ήτοι αποφάσεις Αρ. Πάγου, Εφετείων, Πρωτοδικείων, Γνωμοδοτήσεις, Διατριβάς κλπ.
Δημιουργός :Κιτσικόπουλος, Αντ.
Συντελεστής :Σιφναίος, Κωνστ. (Επιμελητής)
Εκδότης :Ζεμπούλης, Μιχαήλ
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :1103σ.
Γλώσσα :el
Περιεχόμενα :Τεύχος Α΄
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 1001.pdf

Τύπος: application/pdf