ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πολεμική και μεταπολεμική δημόσια οικονομία: κατά τας παραδόσεις του καθηγητού Α.Μ. Ανδρεάδου
Δημιουργός :Ανδρεάδης, Α. Μ.
Εκδότης :Επιτροπή φοιτητών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1922

Αρχείο: 1040.pdf

Τύπος: application/pdf