ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί της προξενικής δικαστικής δικαιοδοσίας εν Τουρκία
Δημιουργός :Χατζηλουκάς, Ιωάννης Ζ.
Εκδότης :Κουσουλινος, Σπυρίδων
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :170σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1907

Αρχείο: 1042.pdf

Τύπος: application/pdf