ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η σύγχρονος λογιστική και οι παράγοντες διαδόσεως αυτής
Δημιουργός :Φασίτσας, Δημήτριος
Εκδότης :Λεωνής, Παρ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :43σ.
Γλώσσα :el
Περιεχόμενα :1ον) Η σύγχρονος λογιστική - 2ον) Η νέα θεωρία καταρρέουσα - 3ον) Συμπέρασμα.
Ημερομηνία έκδοσης :1924

Αρχείο: 1047.pdf

Τύπος: application/pdf