ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εγχειρίδιον φορολογικού δικαίου
Δημιουργός :Κοφίνας, Γεώργιος Ν.
Εκδότης :Εστία
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :178σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1929

Αρχείο: 1220.pdf

Τύπος: application/pdf