ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Στοιχεία ασφαλιστικών μαθηματικών
Δημιουργός :Λαμπίρης, Κωνστ. Ν.
Εκδότης :Εκδοτική
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Οικονομικά μαθηματικά
Χρέος
Απόσβεση δανείου
Ημερομηνία έκδοσης :1926

Αρχείο: 1292.pdf

Τύπος: application/pdf