ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το πρόβλημα της παλίρροιας του Ευρίπου
Δημιουργός :Αιγινήτης, Δ.
Εκδότης :Γραφείον δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :137σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος Α΄- Αριθμός 1
Ημερομηνία έκδοσης :1929

Αρχείο: 1426.pdf

Τύπος: application/pdf