ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημοσιονομικαί μελέται: τόμος Γ΄
Δημιουργός :Ζωγράφος, Ιωάννης
Εκδότης :Ελευθερουδάκης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :547σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1926

Αρχείο: 1451.pdf

Τύπος: application/pdf