ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Σύσταση εξατομικευμένων ειδήσεων στο φυλλομετρητή
Δημιουργός :Ποντίκης, Δημήτριος
Συντελεστής :Βαζιργιάννης, Μιχαήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :92σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική Εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά
Λέξη κλειδί :Βάση δεδομένων
Γλώσσα προγραμματισμού
Internet
Πληροφορική
Browsers (Computer programs)
Recommender systems (Information filtering)
Data mining
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Ημερομηνία έκδοσης :02-2012

Αρχείο: pontikis_2012.pdf

Τύπος: application/pdf