ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία της δημόσιας οικονομίας
Δημιουργός :Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Εκδότης :Λαμπρόπουλος, Λ.Θ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :172σ.
Γλώσσα :el
Λέξη κλειδί :Δημόσια οικονομικά
Ημερομηνία έκδοσης :1927

Αρχείο: 1481.pdf

Τύπος: application/pdf