ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η έγγειος φορολογία
Δημιουργός :Πεσμαζόγλου, Γεώργιος Ι.
Εκδότης :Σακελάριος, Π. Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52σ.
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1930

Αρχείο: 1485.pdf

Τύπος: application/pdf